Fakta / Information
Jag kommer att köpa mitt första timmerhus. Kan jag själv montera huset?

Trots att monteringen av ett timmerhus är tämligen enkelt och med hjälp av en medföljande generell monteringsanvisning, rekommenderas ändå att det anlitas professionella montörer. Vid behov kan även våra samarbetspartners utföra montering och slutförande till önskad grad.

Varifrån får jag idéer till att komma igång med mitt husprojekt?

Honkamajat har ett brett utbud av standardmodeller i husmodellkatalogen. Dessa standardmodeller kan modifieras på en mäng olika sätt. Även idéer och olika tillämpningssätt vilka du kan hitta i olika tidskrifter kan utföras. Tala om vad du vill ha, så designar vi det.

Hur skall jag planera byggplatsen, förvaringen av byggnadsmaterial och övrig platsbehov på ett rimligt sätt?

Vi har stor erfarenhet av detta. Med leveransen följer tydliga råd och om dessa råd följs, så går allt bra. Det viktigaste är att skydda byggnadsmaterialet från fukt, nedsmutsning och även markfukt. Inredningsmaterial såsom listor, panel, fönster och dörrar skall förvaras väl.

Vad innehåller trädleveransen?

Leveransinnehållet beror på vilket innehåll kunden vill ha. Det mest vanliga är dock att kunden väljer en fullständig trädleverans, i vilken ingår förutom trädelarna även fönster och dörrar inklusive beslag, golvbrädor, panel och lister ingår.

Hur skall ytbehandlingen av timret utföras?

Timmerhuset bör ytbehandlas direkt efter att huset är monterat. Ytbehandlingen kan utföras med en transparent färg. Somliga vill använda lasyr kombinerad med brytfärg. Det går även att använda täckande färg.

Vi skulle vilja bygga vårt fritidshus på ett sätt som gör det möjligt att bo i det året runt. Eller att vi flyttar dit permanent. Hur bör detta behandlas vid konstruktionsskedet?

Detta är fullt möjligt att genomföra. Kom bara ihåg att nämna detta i ett tidigt skede av offereringen. Det är viktigt att vi tar hänsyn till att boendeutrymmena och isolering uppfyller kraven för eventuellt permanentboende. Vi har möjlighet att utforma sådana här boendelösningar.

Hur tar man hänsyn till att konstruktionen sjunker?

Varje timmerstock krymper efter hand några millimeter, vilket leder till att byggnaden i sin helhet sjunker några centimeter. Fenomenet kan kontrolleras med hjälp av korrekta tekniska lösningar. Detta tar vi hänsyn till med hjälp av att beräkna med sjunkmån och att glidbeslag används där vägg- och takkonstruktion möts.

info@finskatimmerhus.se | © RörlandDesign