Fakta / Information
Trä är en ren naturprodukt: Växande träd förorenar inte miljön. Trä är en giftfri, återvinningsbar och nedbrytbar naturprodukt. Då trävirket bearbetas till byggmaterial förbrukas betydligt mindre mängder energi än vid bearbetning av betong, tegel, plast eller stål. Träbyggande spar också energi. Kunskaper och yrkeskunskap kräver det däremot nog.

Ett unikt byggmaterial: I dessa tider med alla syntetiska material tilltalar träet människan med sin levande, naturliga och hemlighetsfulla yta. Träet är också det mångsidigaste byggmaterialet vi har. Det är starkt. Det har utomordentliga egenskaper. Träet utjämnar värme och fukt. Träet ger vackra yt- och färgvariationer, det är lätt att bearbeta och kan ytbehandlas på många olika sätt.

Då människan och naturen möts: Under midvinterns köldknäppar ger timret värme och skydd mot kylan, i sommarhettan ger det frisk luft och svalka, i vår- och höstregnet skydd mot vind och fukt. Vi har ännu kvar vackra och harmoniska timmerbyggnader, som forna generationer byggt. De visar hur hållbart timret är och hur gamla timmerväggar bara blir vackrare och vackrare med åren.

Timmer av tätfibrig furu: Råmaterialet i Honkamajat's stugor är av tätfibrig nordlig furu. Finlands klimat är omväxlande, vintern är kall, sommaren kort. Träet växer under sommaren. Därför växer det långsamt, rentav i 100-150 år. Träden får i lugn och ro uppnå sin vuxenålder. Resultatet blir ett hårt, tätt och vackert rödskiftande material med minimala spänningar och interna sprickor. Kådan är ett naturligt, jämnt spritt rötskydd. Det glättas då trävirkets yta hyvlas silkeslen och skyddar timret mot såväl hetta som köld.

Timmerhus består: Timmerhus är snabba att bygga och är trivsamma att bo i. Luftväxlingen fungerar och inga fuktproblem uppstår. Huset skall dock byggas väl från första början. Grunden skall göras med omsorg och huskonstruktionerna skall skyddas mot fukt. Ett rätt konstruerat timmerhus hålls torrt och sunt oberoende av ålder eller isoleringsmetod. Det tål att konstruktionerna sätter sig och även kraftiga markrörelser. Timmer är också ett mycket brandsäkrare material än vad man vanligen tror.

Ny teknologi och traditionell konst: Honkamajat värdesätter gammal timmermanskonst och även yngre arbetare får sätta sig in i träbehandlingens hemligheter. Hos oss stöder den moderna teknologin traditionell yrkeskunskap såväl i planeringsstadiet som vid produktion. Vi utvecklar kontinuerligt vår produktionsteknik för att kunna tillfredsställa kundernas växlande behov och för att kunna betjäna nya och gamla kunder överallt i världen.

Kan jag själv utforma grundidén för rumsfördelning och struktur i timmerhuset?

Naturligtvis. Det är ofta en bra utgångspunkt varifrån våra erfarna konstruktörer kan börja arbeta efter. Vi slutför husritningarna och därefter går vi igenom de tekniska detaljerna med kunden. På det sättet kommer vi ganska snabbt till ett avslut, där kundens behov har tagits till vara precis på det sättet som kunden har önskat. Timmer är ett tacksamt material att arbeta med och de tekniska lösningarna kan utföras på olika sätt.

info@finskatimmerhus.se | © RörlandDesign